Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Tầm nhìn & Chiến lược

Tại POSCO E&C, chúng tôi hướng tư duy tích cực, công nghệ tiên tiến, và đam mê không ngừng đến những sự đột phá để nhận thứcvề một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi cam kết phát triển với tư cách nhà cung cấp giải pháp hàng đầu và hướng đến mục tiêu xếp hạng 10 toàn cầu vào năm 2020.

Tầm nhìn

Các Mục tiêu Kinh doanh

Until 2020

 • Các Hợp Đồng Mới trị giá 50 tỷ won
 • Doanh thu trị giá 30 tỷ won
 • Doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 70%

Mô hình Kinh doanh

 • Hiện tại

  trọng tâm vào pePCom C

 • Trung hạn

  trọng tâm vào pEPCom EPC

 • Dài hạn

  trọng tâm vào PEPCOM PEPCOM

Chiến lược Phát triển

 • 01.Tăng các loại sản phẩm hạng nhất và mở rộng các thị trường nước ngoài.
  • Phát triển các sản phẩm hạng nhất thế giới.
  • Củng cố các năng lực kỹ thuật của chính mình.
  • Mở rộng các thị trường nước ngoài nhờ sản phẩm MI.
  • Thành lập các tổ chức phù hợp với quá trình xâm nhập toàn cầu.
 • 02.Đảm bảo các năng lực EPC cấp độ toàn cầu.
  • Củng cố các năng lực trong giai đoạn nhận đơn hàng và bán hàng.
  • Thiết lập các công trường dự án vững mạnh ở nước ngoài.
  • Củng cố các năng lực thu mua toàn cầu.
  • Bảo đảm và khuyến khích phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.
 • 03.Củng cố trạng thái tài chính tốt.